Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
III
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Whimsy

2022 Лауреат_конкурс
8.2
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати