Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Creme

2022 Лауреат_конкурс
8.3
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати