Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
II
Място
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Musecake

2022 Лауреат_конкурс
8.7
Лауреати
Лауреати
Лауреати